Quy định mới với ô tô: Bảo dưỡng, sữa chữa bắt buộc

Ngày 20/10/2014 vừa qua, Bộ Giao thông Vận Tải (GTVT) đã ban hành Thông tư số 53/2014/TT-BGTVT quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thông tư áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới tham gia giao thông nhưng không áp dụng với xe môtô, gắn máy, máy kéo, xe cơ giới sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Theo Thông tư áp dụng từ ngày 1/12/2014, xe cơ giới phải duy trì các tính năng và tình trạng kỹ thuật thông qua biện pháp bảo dưỡng bắt buộc hoặc sửa chữa theo yêu cầu. Trước khi tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa phải kiểm tra xe cơ giới để đưa ra giải pháp phù hợp. Xe cơ giới phải được bảo dưỡng khi hoạt động đến chu kỳ bảo dưỡng theo quy định. Chu kỳ bảo dưỡng của xe phải được xây dựng phù hợp trên cơ sở yêu cầu của nhà sản xuất và đặc thù trong khai thác sử dụng (địa hình hoạt động, phân vùng lãnh thổ, khí hậu, yêu cầu kỹ thuật).

Bên cạnh đó, Thông tư còn đề cập đếnv iệc bảo dưỡng định kỳ được thực hiện tại các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa. Cụ thể, thực hiện đúng quy định của nhà sản xuất đối với xe cơ giới có quy định của nhà sản xuất. Đối với xe cơ giới không có quy định của nhà sản xuất, các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa phải xây dựng nội dung bảo dưỡng phù hợp với từng loại xe.

Đối với các thiết bị chuyên dùng lắp trên xe, căn cứ vào đặc tính sử dụng và hướng dẫn của nhà chế tạo để xác định chu kỳ và nội dung công việc bảo dưỡng cho những hệ thống, thiết bị chuyên dùng. Sau khi thực hiện bảo dưỡng định kỳ cho xe cơ giới, cán bộ kỹ thuật của cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa phải thực hiện nghiệm thu, kiểm tra đảm bảo chất lượng công việc.

Các xe cơ giới xuất xưởng sau khi bảo dưỡng định kỳ phải có biên bản bàn giao xe, trong đó ghi rõ thời hạn và các điều kiện bảo hành chất lượng sau dịch vụ. Thời hạn bảo hành không được nhỏ hơn 2 tháng hoặc 1.500 km xe chạy tùy theo điều kiện nào đến trước, tính từ thời điểm giao xe xuất xưởng. Thời gian bảo hành đối với xe cơ giới được mang đi sửa chữa cũng tương tự.

PLXH

Author: Admin

Hotline Đại diện kinh doanh/Tư vấn bán hàng TTX: 0916 568 362 (Mr. Hùng Cường)

Share This Post On

Submit a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.